แจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประจำปี 2562

แจ้งปิดปรับปรุงระบบประจำปี 2019
ในวันที่ 15 ม.ค 62 เวลา 12.00 น.
ถึงวันที่ 17 ม.ค 62 เวลา 12.00 น.
เฉพาะระบบของ [Kclubs]